ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

  • Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου στο Διεθνές Συνέδριο WIN4Life που έλαβε χώρα στην Τήνο στις  19 – 21 Σεπτεμβρίου 2013

“Experimental investigation of the performance of a reverse osmosis desalination unit operating under full and part load conditions”

“Πειραματική διερεύνηση μοναδας αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης υπό μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας”

Direct driven (battery-less) photovoltaic/wind turbine reverse osmosis desalination system employing computational intelligence techniques

“Experimental Comparison of the performance of two reverse osmosisdesalination units eqquipped with energy recovery devices

 

Δημοσιεύσεις σε journals

  • Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Desalination and Water Treatment”.

“Experimental investigation of the performance of a reverse osmosis desalination unit under full- and part-load operation”