ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η περιοχή αυτή είναι για την εσωτερική επικοινωνία της ερευνητικής ομάδας.