ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης, που αναφέρονται στο σχεδιασμό και λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων, τον εξοπλισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και τους αυτοματισμούς διεργασιών παραγωγής, την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Το παρόν έργο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΓΠΑ.

  • Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής (Κύριος Ερευνητής)
  • Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναστάσιος Ντούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Δημήτριος Πυρομάλης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ
  • Essam Mohamed, Μεταδιδάκτορας ερευνητής
  • Γεώργιος Κυριακαράκος, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Ευάγγελος Δημητρίου, Υποψήφιος Διδάκτορας
  • Χρήστος Καραβάς, Υποψήφιος Διδάκτορας