ΝΕΑ

  • 6η Συνάντηση

Η έκτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 6/3/2014

  • 5η Συνάντηση

Η πέμπτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 11/6/2013

  • 4η Συνάντηση

Η τέταρτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 29/5/2013

  • 3η Συνάντηση

Η τρίτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 17/4/2013

  • 2η Συνάντηση

Η δεύτερη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 16/1/2013

  • 1η Συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) στις 30/10/2012